• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

Office of Provincial Commercial Affairs Loei

พาณิชย์เลย สตาร์ทโครงการ "จับคู่กู้เงิน" ดึง 5 ธนาคารดัง พบผู้ประกอบการร้านอาหาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 18 มิ.ย. 2564 อ่าน [65]

...
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย ประธานสภาอุตสาหกรรมและผู้แทนสถาบันการเงิน จัดกิจกรรม "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหารในจังหวัดเลย ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน พร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 ราย โดยมีผลการจับคู่กู้เงินระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารและสถาบันการเงินจำนวน 6 คู่ วงเงินกู้รวมจำนวน 10,200,000 บาท 
     ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฯ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทำให้มีเงินหมุนเวียน กลับมามีสภาพคล่อง ต่อลมหายใจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์