• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

Office of Provincial Commercial Affairs Loei

พาณิชย์เลย ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ประจำเดือนกันยายน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย 29 ก.ย. 2565 อ่าน [91]

...
     วันที่ 28 กันยายน 2565 นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบบัญชีและปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ โรงงานสกัดทรัพย์มงคลน้ำมันปาล์ม เลขที่ 247 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า
     1) น้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้เป็นน้ำมันปาล์มสกัดรวมบี มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มถูกต้องชัดเจน โดยมีราคาอยู่ที่ 7.00 บาทต่อกิโลกรัม
     2) ปริมาณผลผลิตและสต็อกคงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 มีน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 2 ตัน โดยในเดือนกันยายน
โรงงานฯ ไม่มีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแต่อย่างใด

     3) ถังที่ใช้ในการจัดเก็บน้ำมันปาล์มในโรงสกัดมีความจุรวม 14 ตัน แยกเป็น ถังที่ 1 ความจุ 6 ตัน และถังที่ 2 ความจุ 8 ตัน
ซึ่งสต็อกคงเหลือ ณ วันที่สำรวจมีปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือจัดเก็บในถัง จำนวน 2 ตัน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์